Veilederen Spesialundervisning for voksne

5. Henvisning til PP-tjenesten - fase 2

Når kommunen/voksenopplæringen/den voksne selv mener at den voksne trenger spesialundervisning, skal kommunen gjøre en formell henvisning til PP-tjenesten slik at det blir foretatt en sakkyndig vurdering av den voksnes behov.

5.1 Krav til samtykke fra den voksne

Det er et krav til samtykke fra den voksne før det blir gjort en sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven § 5-4 andre ledd, jf. § 4A-2 tredje ledd .

Hvis den voksne ikke vil samtykke, kan ikke PP-tjenesten utarbeide en sakkyndig vurdering av den voksnes behov.

Hvis den voksne har bedt om spesialundervisning, trenger en ikke samtykke til sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge implisitt. Dersom den voksne har bedt om spesialundervisning muntlig, bør det likevel sørges for et skriftlig samtykke.

5.2 Henvisningen bør være skriftlig

Henvisningen til PP-tjenesten bør være skriftlig. Mange kommunen har laget egne rutiner for henvisning til PP-tjenesten, herunder et henvisningsskjema. Dette anbefales.

Dersom den voksne har fått ordinær grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1 før henvisningen til PP-tjenesten, bør voksenopplæringen legge ved de vurderingene som er gjort, beskrive iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene. Det kan også være relevant å legge ved informasjon fra helsetjenesten, for eksempel ved sykdom eller ulykke, eller informasjon fra den videregående skolen. Dette forutsetter samtykke fra den voksne.

Det anbefales at den voksne får kopi dersom henvisningen skjer skriftlig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!