Veilederen Spesialundervisning for voksne

3. Faser i saksgangen for spesialundervisning

Saksgangen for spesialundervisning kan deles opp i seks faser.

  1. Før henvisning til PP-tjenesten
  2. Henvisning til PP-tjenesten
  3. Sakkyndig vurdering av den voksnes behov
  4. Vedtaksfasen
  5. Planlegging og gjennomføring
  6. Evaluering og veien videre

Begreper i veilederen

I denne veilederen har vi valgt å bruke lærer når vi betegner den som underviser i voksenopplæringen. Vi har valgt å bruke voksenopplæringen om institusjonen som gir den voksne opplæring, selv om det brukes ulike betegnelser i kommunene.

Vi bruker kommunen når vi beskriver hvem som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommunen kan velge å delegere denne myndigheten til voksenopplæringen ved leder. Se punkt 2.4 om delegering.

Vi bruker den voksne. Dette vil også omfatte voksne som har oppnevnt en verge.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!