Retten til grunnskoleopplæring for voksne

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må disse vilkårene være oppfylt.

Søkeren må

  • være over opplæringspliktig alder
  • ikke ha rett til videregående opplæring
  • ha lovlig opphold i Norge
  • trenge grunnskoleopplæring

Reglene finner du i opplæringsloven § 4A-1.

Les mer om retten til grunnskoleopplæring for voksne i veilederen om spesialundervisning.