Minoritetsspråklige i voksenopplæringen

Mange av deltakerne i  grunnskole og videregående opplæring for voksne er minoritetsspråklige.

Innføringstilbud

Vi har laget en veiledning som beskriver muligheter og begrensninger for skoleeiere som ønsker å tilby innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. En tilhørende eksempelsamling gir konkrete råd om hvordan opplæringen kan organiseres. 

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever – veiledning og eksempelsamling

Språkperm

Språkpermen er et verktøy for å synliggjøre erfaringer og kompetanse en innvandrer har med seg. Språkpermen er personlig og må tilpasses utdanningsbakgrunn, språkferdigheter, progresjon og mål.

Mer om språkperm for voksne innvandrere

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!