Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2019-2023

I St. Meld. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring foreslo regjeringen å gjennomføre forsøk som gjelder utforming og innhold i læreplaner for voksne deltakere.

Forsøk i videregående opplæring for voksne 2019 - 2023

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne. Forsøket blir utvidet med i fem lærefag fra 2019. Målgruppen for forsøket er voksne med fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner i fem lærefag:

Forsøkslæreplan i helsearbeiderfaget

Forsøkslæreplan i betongfaget

Forsøkslæreplan i målarfaget

Forsøkslæreplan i røyrleggarfaget

Forsøkslæreplan i trevarefaget

 

Det er utviklet modulstrukturerte læreplaner for språklige minoriteter i fem lærefag:

Forsøkslæreplan i helsearbeiderfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i målarfaget - språklege minoritetar

Forsøkslæreplan i betongfaget - språklige minoriteter

Forsøkslæreplan i røyrleggarfaget - språklege minoritetar

Forsøkslæreplan i trevarefaget - språklige minoriteter

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark, Oslo og Agder fylkeskommuner. Utdanningsdirektoratet har ansvar for utvikling og gjennomføring av forsøket. Forsøket blir gjennomført i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Periode

Forsøkene skal gjennomføres i perioden høsten 2019 til høsten 2023.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!