Referanser læringsstrategier og tilpasset opplæring

 • Bandura, A. (1997). The Excercise of Control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Brevik, L.M (2015). Strategies and shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in general and vocational programmes. Scandinavian Journal of Educational Science. s. 1470-1170
 • Brevik, L. & Gunnulfsen, A.E. (20012). Les mindre- forstå mer. Oslo: Gyldendal Akademiske
 • Bunting, M. (2014). Tilpasset opplæring i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademiske
 • Bunting, M. (2014). Lære å lære – en livsnødvendighet?. I T. Tiller og M.B: Postholm (red). Profesjonsrettet Pedagogikk s. 77-97. Cappelen Damm Akademiske
 • Bunting, M., & Lund, T. S. (2006). MiLL: mange intelligenser, læringsstiler, læringsstrategier. Oslo: Pedlex.
 • Flavell, J. D., Miller, P. H., & Miller, S. A. (2002). Cognitve development (4th ed.). NJ: Prentice- Hall: Englewood Cliffs.
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Rewiev of Educational Research, 77(1), 81 - 112.
 • Hopfenbecker, T (2014). Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo:Universitetsforlaget
 • Perry, N.E., Vandekamp, K.O., Mercer, L.K. & Nordby, C.J. (2002). Investigating teacher-student interactions that foster self-regulated learning. Educational Psychologist, 37, s. 5-15.
 • Utdanningsdirektoratet, Prinsipper for opplæringen, 2006
 • Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Handbook of self-regulation and performance. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!