Eksempel på læringsstrategi VØL-skjema

VØL står for Vet – Ønsker å vite - har Lært. Denne strategien kan du bruke med hele klassen for å bevisstgjøre dem på hva de kan fra før, hente fram eller skape forventninger om hva de skal lære og ikke minst oppsummere og finne ut av hva har de lært. Teksten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av Mette Bunting.

Det at man favner hele læringsforløpet er en styrke for denne strategien, samtidig som den også da kan oppleves som noe krevende, i hvert fall i begynnelsen.

VØL-skjema brukes for temaer som elevene har hørt om før og kjenner noe til. Et tema som går igjen i LK06 i Samfunnsfag er "Norges urbefolkning". Temaet kommer igjen gjennom hele skoleløpet. Derfor er det å hente fram det elevene allerede kan, eller mener de kan, viktig for å legge rette for utvikling av ny kunnskap.

Fra læreplan i samfunnsfag

4. årstrinn

 • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane

7. trinn

 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane

10. trinn

 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine

VG1

 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

VØL-skjema

Et VØL-skjema ser slik ut
VetØnsker å vite
Har lært

 

 

 

 

Fremgangsmåte

Notere bakgrunnskunnskap i vet-kolonnen

Elevene henter først fram bakgrunnskunnskapen sin  i ”vet” delen. Kjenner de denne måten å jobbe på kan de gjøre det alene eller i grupper, men det er ofte positivt å gjøre dette i felleskapet da de allerede her kan lære mye av hverandre. Det kan hende at du ser det kommer feil informasjon i denne kolonnen, men med mindre det er spesielle grunner for det, er det lurt å la dette stå, da de skal sjekke sin egen forståelse som del av prosessen.

Ønsker å vite

Når de har skrevet alt det de vet om temaet, skal de sette opp punkter på hva de ønsker å lære eller hva de tror de lærer. Dette kan være utfordrende, og det kan hende du som lærer må hjelpe til.

Nå begynner selve læringsarbeidet, og elevene jobber med temaet.

Har lært

Når elevene er ferdige, skriver de ned alt de har lært og sjekker om deres egne forforståelse var korrekt eller ikke. Kolonnen til høyre blir ofte tettpakket av informasjon, noe som gjøre at elevene rent visuelt ser at det har vært en utvikling. Det blir også en egenvurdering for hva de har lært, en vurdering som også innebærer selvkorreksjon.

De spørsmålene som eventuelt står ubesvart fra to første kolonnene, kan elevene bruke andre kilder og andre strategier for å besvare.

Det er også viktig å fokusere på refleksjonen rundt hele læringsprosessen i etterkant. Har denne måten å arbeide på betydd noe for hva de husker fra teksten? Hvordan kan de bruke denne erfaringen videre?

Eksempel

Fra læreplan i naturfag, 4. årstrinn

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Temaet er Hoggormen og klassen jobber med VØL-skjema. Etter at elevene har fylt inn de to første kolonnene, både leser de og ser film om temaet. Fordi elevene på forhånd har jobbet sammen om noen spørsmål de lurer på, er de bevisste på hva de ser etter i filmen og i tekstene.

Slik ble skjemaet seende ut i etterkant.

Eksempel på ferdig utfylt VØL-skjema
VetØnsker å viteHar lært
 • Slange
 • Giftig
 • Zikk Zakk mønster
 • Skremmende
 • Farlig
 • Hvor gammel kan den bli?
 • Hvor bor den?
 • Hvor farlig?
 • Hvor fort beveger den seg?
 • Hva gjør du når du blir bitt?
 • Kan den se godt?
 • Kan den spises?
 • Hvordan får den slangebarn
 • En av tre norske ormer
 • Finnes i lyngheier, bringebærbusker, solvendt terreng
 • Lever i Norge, i sør under 1000 meter
 • Den er giftig, særlig for de som er allergiske
 • Glad i varme
 • Vekselvarm
 • Føder slanger (legger ikke egg)
 • Spiser mus
 • «Smal» pupille
 • Fredet
 • Redd for mennesker
 • Gå til lege når du blir bitt
 • Sover om vinteren (dvale)

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!