Film - tilpasset opplæring og medvirkning

I denne filmen fra Belset skole i Bærum ser vi et eksempel på hvordan lærer Anniken tilpasser opplæringen i engelsk for 9. trinn. Anniken viser hvordan hun lar elevene velge selv hvilke strategier de vil bruke for løse en oppgave. Elevene får arbeide på ulike måter slik at de opplever mestring og får utfordringer tilpasset dem.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!