Film: Samisk kultur og identitet

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal samiske barnehager bidra til å bevare og videreutvikle den samiske kulturarven og synliggjøre samisk språk, kultur, levemåter og verdier i vår tid. Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet.

  • Hvordan arbeider vi med samiske kultur og tradisjonskunnskap?
  • Hvordan organiserer vi arbeidet med å bevare og utvikle barns samisk språk?
  • Hvordan legger vi til rette for tradisjonelle lærings- og arbeidsmetoder på barnas premisser i vår tid?
  • I den samiske kulturen er selvstendighet en viktig del av barndommen og oppdragelsen. Hvordan jobber vi med selvstendighet i barnegruppen?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!