Kropp, bevegelse, mat og helse

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om kropp, bevegelse, mat og helse i deres barnehage.
Nynorskversjon

Kropp, bevegelse, mat og helse

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan