Kommunikasjon, språk og tekst – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om kommunikasjon, språk og tekst i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Kommunikasjon, språk og tekst

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan