Film: Omsorgsfulle relasjonar

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følgje rammeplanen skal barnehagen aktivt leggje til rette for omsorgsfulle relasjonar mellom barna og personalet, og mellom barna sjølve, som grunnlag for trivsel, glede og meistring. Personalet skal arbeide for eit miljø som ikkje berre gjer barna til mottakarar av omsorg, men som òg verdset omsorgshandlingane til barna.

  • Korleis kvalitetssikrar vi relasjonar mellom barn og vaksne?
  • Kva inneber det at dei vaksne er sensitive i møte med barnet?
  • Korleis klarer de å fange opp signal frå barna i kvardagen?
  • Korleis møter vi barn som utfordrar oss i barnehagen?

Lag plakat om omsorg i dykkar barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!