Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Litteratur om sorg for barn

Bringsværd, Tor Åge og Holt, Anne G. 1994. Petra får besøk.
Cappelen. ISBN 10; 82-02-14385-3

Bringsværd, Tor Age og Holt, Anne G. 1996. Karsten kommer på sykehus. Cappelen. ISBN 82-02-15822-2

Dahle, Gro og Nyhus, Svein. 2008. Roy.
Cappelen Damm. ISBN 9788 20 2286446

Grossmann, Kari. 2007. Lillesøster og Mimmi.
Gyldendal. ISBN 978-82-05-36633-6

Kommedal, Hilde Ringen. 2008. Tror du pappa gråter?
N.W.Damm&Søn. ISBN 978-82-04-13831-6 (finnes også oversatt til polsk)

Nilsson, Ulf og Tidhold, Anna-Clara, 2003. Farvel, Herr Muffins.
Mangschou. IBSN 82-91948-11-9

Runvik, Margaretha; Pappa ville ikke leve.
Universitetet i Oslo. ISBN 82-995816-1-3.

Sandemose, Iben; Englepels.
Cappelen. ISBN 82-02-15777-3  

Stalfelt, Pernilla, 1999. Dødenboka.
Landbruksforlaget. ISBN 82-529-2814-5

Vinje, Kari. 1999. Pelle og de to hanskene.
Luther Forlag. ISBN 82-531-5344-9

Whitford, Rebecca og Selway, Martina. Lille Yoga.
Goboken. ISBN 978-82-305-0113-9

Wolde, Gunnilla. Emma tvert i mot.
Aschehoug. ISBN 82-03-06218

Aasmundtveidt, Anne Kristin. 2006. Gule roser til pappa. IKO.
ISBN 978-82-7112-713-8