Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Forslag til refleksjon - håndtering av sorg og kriser

Barn uttrykker sin sorg gjennom et mangfold av uttrykk i hverdagssituasjoner

 • Hvordan har dere erfart at reaksjoner kan komme til uttrykk?
 • Hvilke reaksjoner har dere observert?
 • Hvordan kan dere møte barnet slik at det får god respons på sine uttrykk?

Krise og sorg kan ha mange uttrykk

 • Hvordan møte barn som ikke sier noe?
 • Hvordan møte et barn som ikke uttrykker sorg?
 • Hvordan møte barn som viser sorguttrykk via en gjenstand, f.eks. ved å bære et bilde?
 • Hvordan møte barn som er ukonsentrert?
 • Hvordan møte barn som er slitne?
 • Er det lov å være sint i barnehagen?
 • Finnes det ulike måter å møte forskjellige typer gråt på?

Barn stiller ofte konkrete spørsmål om vanskelige tema

 • Hvordan kan du møte spørsmål som:
  • Hvorfor skal mamma og pappa flytte fra hverandre?
  • Hvorfor gråter mamma?
  • Hva skjer når vi dør?
  • Kan jeg også dø?
  • Går det an å dø selv om jeg ikke er gammel?

Ingen klarer alltid å gi de gode svarene

 • Hvordan kan du i forkant forberede deg på spørsmål?
 • Hva gjør du når du får et vanskelig spørsmål i en hektisk situasjon?
 • La du merke til hva som fikk barnet til å spørre? Var det noe som ble sagt, en lyd, stedet?
 • Hvordan følger du opp?

Lytt til barnets fortellinger over tid

 • Er det mulig gjennom barnets fortellinger å oppdage sorg?
 • Etter en krise, skjer det endring i innholdet i barnets fortelling?
 • Hva i barnets væremåte/fortellinger sier noe om hva barnet er opptatt av, og hvordan barnet bearbeider opplevelser?

Hvordan kan personalet støtte barnet når det forteller?

 • Lag en forslagsliste, prøv ut noen av forslagene og evaluer fortløpende:
  • Hva gjorde du/dere?
  • Hvordan gikk det?
  • Hva vil du/dere prøve neste gang?

Mange barn opplever at foreldrene skiller seg

 • Hvordan møter du barn som nylig har opplevd skilsmisse?
 • Hvordan møte og kommunisere med foreldrene ved skilsmisser?
 • Er det spesielle situasjoner eller forhold som særlig krever at du snakker med foreldrene?

Ulike kulturer kan ha ulike måter å møte barn i sorg og kriser

 • Hvordan møter du foreldre som håndterer sorg på en annen måte enn det du selv tenker er godt for barnet? For eksempel foreldre som ikke involverer barnet i sorgen? Eller foreldre som du synes involverer barnet i for stor grad?
 • Kjenner du grunnene til at foreldre gjør som de gjør? Tenker de at god omsorg er å skåne? Tenker de at god omsorg er at barnet er fullstendig involvert?