Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Faglitteratur til personalet om kriser og sorg

Her er eksempler på faglitteratur til personalet som kan brukes i arbeidet med kriser og sorg. Det er ikke uttømmende lister men eksempler på bøker som kan være nyttig.

Bugge, K.E, Eriksen, H. Og Sandvik, O. (red). 2003. Sorg. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-708-6

Bugge, K.E, og Røkholt, E.G. 2009. Barn og ungdom som sørger. Faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0762-6

Cleve, E. 2005. En stor og en liten er borte. Gyldendal Norsk forlag AS. ISBN 82-05-33-724-1

Dyregrov, A. 2006. Små barns sorg. En veiledning for voksne. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet www.bufetat.no/foreldreveiledning

Dyregrov, A. 2010. Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden. Gyldendal. ISBN: 9788205393660

Dyregrov, A. 2010. Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245010497

Merethe Holmsen 2007. Samtalebilder og tegning; en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner. N W Damm & Søn. ISBN: 9788250821187

Raundalen, M. 2000. Hva skal vi si til barn om selvmord? Suicidologi 2000, 5,2 (12-15).

Raundalen, Magne og Schultz, Jon-Håkon, 2006. Krisepedagogikk. Oslo; Universitetsforlaget. ISBN 10: 82-15-00913-1