Film: Vurdering av barnehagens arbeid

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal barnehagen være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene.

  • På hvilken måte ser vi barns medvirkning i vårt vurderingsarbeid?
  • Hvordan vurderer vi arbeidet vårt?
  • Hva slags dokumentasjon bruker vi i barnehagen? Hva dokumenterer vi? Hvor ofte dokumenterer vi? Hvordan bruker vi denne dokumentasjonen? Hva er målet med vår dokumentasjon?
  • På hvilken måte bidrar dokumentasjonen til å vurdere vårt pedagogiske arbeid?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!