Film: Vennskap mellom de yngste barna

Refleksjon og samarbeid

I følge rammeplan for barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

  1. Hva legger vi i vennskap mellom de yngste barna? Har vi eksempler?
  2. Hvordan observerer vi barnas lek, og hvordan støtter vi opp om det vennskapet som bygges?
  3. Hvordan legger vi til rette for at de yngste barna får mulighet til å danne vennskap?
  4. Filmen fremhever at et «felles vi» er en viktig byggekloss i barns vennskap. Hva legger vi i et «felles vi»? Har vi eksempler på øyeblikk med «felles vi»? Hvordan støttet vi opp, ev. støttet vi ikke opp under det?

Lag plakat om vennskap og fellesskap i deres barnehage

Oppgave

Følg et barn i rundt to timer. Hvem tar barnet kontakt med? Hvordan tar det kontakt? Får barnet respons når det tar kontakt? Hva er barnet opptatt av?

Bruk et avdelingsmøte til å reflektere over observasjonene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!