Film: Trivsel i barnehagen

Forslag til refleksjon og samarbeid

Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. I følge rammeplanen skal personalet sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

  • Hvordan får vi innsikt i hvordan barna i barnehagen trives?
  • Hvordan legger vi til rette for barns trivsel?
  • Hvilken rolle spiller vi som voksne for barns trivsel?
  • Hva kan dere gjøre for å støtte opp om barnas vennskap?

Lag plakat om vennskap og fellesskap

Lag plakat om lek

Drøftingsoppgave

Hva gjør vi når et barn gir uttrykk for at det mistrives? Velg noen tiltak. Gjennomfør tiltakene. Hvordan virker de?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!