Film: Samtalar med barn

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følgje rammeplanen skal personalet invitere til ulike typar samtalar der barna får fortelje, undre seg, reflektere og stille spørsmål.

  • Korleis legg vi til rette for å ha samtalar med alle barna?
  • Kva legg vi i ulike typar samtaler?
  • Korleis kan vi signalisere til barn i ulik alder at vi er tilgjengelege for samtale?

Lag plakat om kommunikasjon, språk og tekst i dykkar barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!