Film: Samspillssirkler

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal personalet stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler. Personalet skal være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet.

  • Hva legger vi i det å være lydhør og imøtekomme behov med sensitivitet?
  • Hva er forskjellen mellom en samspillssekvens med et barn som har to "runder", og en som har flere "runder"? Hvorfor blir kvaliteten på samspillet bedre når det er flere enn to samspillsrunder?
  • I hvilke hverdagssituasjoner er det lett å få til samspill med flere «runder»? Drøft ulike eksempler.
  • Hva må du gjøre for å sikre at du har samspill med alle barna i hverdagen?

Lag plakat om kommunikasjon og språk i deres barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!