Film: Resonnering

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal personalet stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting.

  1. Hvordan legger vi til rette for dette i hverdagen? Skriv ned konkrete eksempler.
  2. Filmen fremhever at undring og fordypning har verdi i seg selv. Hva legger vi i det?
  3. Hva betyr det at resonnering skal innby til medvirkning fra barna? Hvordan legger vi praktisk til rette for dette.

Lag plakat til deres barnehage:

Plakat om kommunikasjon, språk og tekst

Plakat om etikk, religion og filosofi

Plakat om antall, rom og form

Oppgave

  1. Filmen starter med begrepene lytte, tenke, utforske, undre, forstå, forsøke. Ta utgangspunkt i en situasjon hvor dere har fulgt barns initiativ, og vurder om/hvordan dere la til rette for å lytte, tenke, utforske, undre, forstå og forsøke.
  2. I Vetuva-artikkelen Barn lærer kritisk tenkning gjennom diskusjonen blir det fremhevet at vi må gjøre vurderinger og ta stilling for å aktivt kunne gjøre endringer. Å sette av tid til samtaler hvor barna deltar i diskusjoner om ulike tema, kan vise barna at det fins flere perspektiver, og at det er lov å ha forskjellige meninger. Løsningen kan se forskjellig ut, ut fra hvilket perspektiv du vurderer høyest. Ta utgangspunkt i årsplanen, ukeplaner og spontane situasjoner – hvordan har vi lagt til rette for utveksling av meninger og resonnering?

Rammeplanen

Personalet skal stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting. (Barnehagens arbeidsmåter)

Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål. (Kommunikasjon, språk og tekst)

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. (Etikk, religion og filosofi)

Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. (Antall, rom og form).

Les mer i rammeplanen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!