Film: Lek i barnehagen

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.

  • Observerer vi barnas lek? Og hvordan reflekterer vi over disse observasjonene?
  • Hvordan legger vi opp dagen slik at vi kan være tilstede i barns lek? Hva kan vi endre på?
  • Tenker vi forskjellig på deltakelse fra voksne i utelek og innelek?

Lag plakat om lek i deres barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!