Film: Inkluderende lekemiljø

Forslag til refleksjon og samarbeid

Ifølge rammeplan for barnehagen skal barnehagen bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

  1. Hva slags felles erfaringer og leketema har vi i barnegruppen hos oss? Hvordan kan disse tas i bruk som inspirasjon til inkluderende lek? Trenger vi å skape noen nye felles erfaringer/tema?
  2. Fra filmen: Ser man et barn som liker å holde på med mat, så legg til rette for at de får holde på med mat på kjøkkenet eller i lekekroken. Hvordan fanger vi opp barnas interesser?
  3. Hvordan bruker vi lokalmiljøet og barnas interesser som utgangspunkt for felles erfaringer?

Lag plakat om lek i deres barnehage

Oppgave

Bruk et avdelingsmøte til å gå gjennom barnegruppen og snakk om hvilke interesser hvert enkelt barn har.

Er det noen barn vi ikke kjenner interessen til? Hvorfor det? Er det noen av barna som ikke er en del av lekemiljøet, men som vi kan inkludere via deres interesser?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!