Film: De yngste barna i barnehagen

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal alle barn i barnehagen kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

  1. Hva legger vi i vennskap mellom de yngste barna? Har vi eksempler?
  2. Hvordan observerer vi barnas lek, og hvordan støtter vi opp om det vennskapet som bygges?
  3. I rammeplan for barnehagen står det: Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Hvordan legger vi til rette for at de yngste barna får mulighet til å danne vennskap?
  4. Filmen fremhever at et «felles vi» er en viktig byggekloss i barns vennskap. Hva legger vi i et «felles vi»? Har vi eksempler på øyeblikk med «felles vi»? Hvordan støttet vi opp, ev. støttet vi ikke opp under det?

Lag plakat om vennskap og fellesskap i deres barnehage

Oppgave

Følg et barn i rundt to timer. Hvem tar barnet kontakt med? Hvordan tar det kontakt? Får barnet respons når det tar kontakt? Hva er barnet opptatt av?

Bruk et avdelingsmøte til å reflektere over observasjonene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!