Film: Barnehagens språkmiljø

Forslag til refleksjon og samarbeid

I følge rammeplanen skal barnehagen være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

  • Hva innebærer det å få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen?
  • Hvordan legger vi til rette for at alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling?
  • Hvordan er vi språklige forbilder?
  • Hvordan kommer barnehagens arbeid med språkmiljøet til uttrykk i våre planer?

Lag plakat om kommunikasjon og språk i deres barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!