Ordforklaring og roller – spesialpedagogisk hjelp

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialpedagogisk hjelp og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Hva betyr?

Hvem er hvem?