Dronning Sonjas skolepris 2018

Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. 

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er Inga Bostad.

Vinneren av Dronning Sonjas skolepris 2017 var Firda viaregåande skule i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

 • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
 • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
 • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Slik foregår nominasjonen

Fylkesmennene nominerer skoler

Utdanningsdirektoratet har gitt fylkesmennene i oppdrag å nominere én eller to kandidater fra hvert fylke. Alle fylkesmenn må nominere kandidater til prisen, men de kan selv velge nominasjonsprosedyre.

Organisasjoner kan bidra til å nominere skoler

Vi oppfordrer ulike organisasjoner til å ta kontakt med skoler eller skoleeiere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater. Nominasjonen går via fylkesmennene

Fylkesmennene velger lokal frist

Fylkesmennene har frist for å sende inn årets kandidater til Utdanningsdirektoratet 4. september 2018. De velger selv hvilken frist de setter for sine egne skoler.

Skjema for nominasjon

For å gjøre det enklere å vurdere de ulike kandidatene, har vi laget et skjema som skolene kan bruke når dere beskriver hvordan dere arbeider med likeverd og inkludering.

Skjema for å nominere en skole til Dronning Sonjas skolepris

Kandidatene skal være fra hele grunnopplæringen. Det velges kun én vinner hvert år, og vi offentliggjør vinneren i oktober.

Juryen 

Juryen består av:

 • Inga Bostad, juryleder
 • Gunn Marit Helgesen, KS
 • Rahman Akhtar Chaudhry, Elevorganisasjonen
 • Gunn Iren Müller, FUG
 • Stig Johannessen, Skolelederforbundet
 • Steffen Handal, Utdanningsforbundet
 • Sara Marja Magga, Sametinget

Vinnerskolen får:

 • 250 000 kr
 • Diplom
 • Et kunstverk utformet av H.M. Dronning Sonja

Kunstverk utformet av Dronning Sonja

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!