Tiltak i skolemiljøsaker - om nettressursen

På disse sidene finner dere forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om hva som kan være egnede tiltak i skolemiljøsaker. 

Mange av de beskrevne tiltakene kan være egnet både til å fremme et trygt og godt psykososialt miljø, og til å forebygge eller håndtere mistrivsel, krenkelser eller uønskede hendelser. 

I tillegg til kunnskap om tiltak, avhenger kvaliteten på gjennomføringen av tiltak i stor grad av de ansvarliges motivasjon, holdninger og ledelse.

I arbeidet med elevenes psykososiale miljø, er det svært viktig at dere bruker deres profesjonelle skjønn. Det finnes ingen fasit for hva som er egnede tiltak for den enkelte elev uavhengig av kontekst. Hver situasjon hvor elever ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø er unik og krever tilpassede tiltak.

For å finne ut hva som er egnede tiltak, må dere alltid undersøke og analysere saken nøye. Dere må også vurdere barnets beste for hver enkelt elev ut fra elevens situasjon og behov. Å undersøke hva som er elevens syn, er nødvendig for å vurdere hva som er barnets beste.

Faglig kvalitetssikret av ekspertgruppe

En ekspertgruppe har bidratt med fagstoff og faglig kvalitetssikring av nettressursen.

Ekspertgruppa består av

  • Ingunn Marie Eriksen (forsker II, NOVA, OsloMet)
  • Ingrid Grimsmo Jørgensen (høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet)
  • Ingrid Lund (professor, Universitetet i Agder)
  • Erlend Moen (rektor, Skaun ungdomsskole)
  • Pål Roland (dosent, Læringsmiljøsenteret)
  • Janne Støen (førstelektor, Læringsmiljøsenteret)
  • Arne Tveit (seniorrådgiver, Midt-norsk kompetansesenter for atferd)

Utdanningsdirektoratet har i tillegg fått mange innspill fra ledere og ansatte i skolen, elever, foreldre, mobbeombudene, Barneombudet, representanter fra fylkesmennene, Partnerskap mot mobbing og andre med erfaring og kompetanse i elevenes psykososiale miljø.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!