Sosial kompetanse

Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng med den faglige kompetansen.

Elevene som ikke har gode sosiale ferdigheter, kan bli ensomme og falle utenfor fellesskapet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!