Hva er et godt læringsmiljø?

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 

Kjennetegn på et godt læringsmiljø

Et godt læringsmiljø fremmer læring og trygghet

Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare elevenes læring, det legger også grunnlaget for at elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige. I en litt usikker framtid vil det være et stort behov for trygge, sosiale og kreative mennesker som kan finne raske svar på de utfordringene vi står overfor.

Utviklings- og endringsarbeid

Det er læreren som har ansvaret for læringsmiljøet og for å bygge relasjonene i klassen. Samtidig må skoleeier og skoleledelse ha gode systemer som sikrer at det jevnlig skjer en vurdering av elevenes læringsmiljø både på klasse- og skolenivå.  

For å utvikle et godt læringsmiljø anbefaler vi skoler å gjennomføre et utviklings- og endringsarbeid. Les mer om å utvikle praksis sammen og satsingen Ungdomstrinn i utvikling.  

Kilder til fordypning

Helgøy og Homme (2014): Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. Uni Rokkansenteret

Berg B, Nordahl T, Aasen A. M. (2014) Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø» Høgskolen i Hedmark.

Bergkastet I, Dahl, L, Hansen K.A. (2010) Elevenes læringsmiljø-lærerens muligheter. Universitetsforlaget. Oslo.

Hargreaves, A. (2016). Blooming teachers. RSA Journal. Issue 1 2016.

Midthassel U, Bru E, Ertesvåg S, Roland E. (2011) Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget, Oslo.

Nordahl, T. (2007): Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet. I Skoleledelse og læringsmiljø. Hansen, O. (red.). Frederikshavn: Dafolo Forlag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!