Oppfølging av utsatte for mobbing

En person som har blitt utsatt for mobbing trenger hjelp og støtte. Ulike forskere har sett på konsekvenser av mobbing, og tiltak som kan settes inn for en som har blitt mobbet.  

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har Læringsmiljøsenteret og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge sammenstilt to rapporter om barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

Delapport 1: Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. 

Delapport 2: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.

I de fem foredragene under oppsummerer forskerne de viktigste funnene som presenteres i de to rapportene. Foredrag 1 og 2 oppsummerer rapport 1, og foredrag 3, 4 og 5 oppsummerer rapport 2.

1. Hva vet man om psykiske og sosiale konsekvenser av å ha blitt mobbet.

2. Hva vet man om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til individet og skolemiljøet som har betydning for konsekvenser av mobbing.

3. Forskning om skolerelaterte konsekvenser og tiltak for de som har blitt utsatt for mobbing.

4. Erfaringer med å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

5. Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!