Meld mobbing!

2. Nei, jeg har ikke meldt fra til skolen