Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet. Det er viktig å prioritere forebygging.

Det er en utfordring å inkludere alle så tidlig som mulig i gode læringsprosesser, og å gripe inn på en rask og god måte når det avdekkes behov for ekstra innsats. Alle skal få muligheter til å lykkes.

Prinsippet om tidlig innsats er konkretisert i opplæringsloven. Her har skolene en lovfestet plikt til å tilrettelegge i form av tidlig innsats for elever på 1.-4. årstrinn i fagene norsk eller samisk og matematikk. Innsatsen skal rettes mot elever som har svake ferdigheter i lesing eller regning. Formålet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning på tvers av fag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!