Spesialundervisning

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Fordyp deg

Informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!