PPT og spesialpedagogisk hjelp – rettigheter

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Informasjon til foreldre

Informasjonsarket "Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter" er oversatt til ulike språk. Last ned som PDF:

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du er bekymret for utviklingen til et barn, kan kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Kommunens ansvar

Kommunen skal

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
 • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året

Involvering av foreldrene

Foreldre

 • kan kreve at kommunen undersøker om barnet deres trenger spesialpedagogisk hjelp
 • skal bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet får, og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen

Retten til spesialpedagogisk hjelp er regulert i barnehageloven kapittel VII.

Les mer i Veilederen spesialpedagogisk hjelp

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!