Skifte av aktivitet - hørselshemmede

Endring av aktivitet i løpet av dagen kan være spesielt utfordrende for hørselshemmede barn og elever. Det kan med fordel lages rutiner som sikrer at hverdagen blir forutsigbar og over­siktlig.

God struktur og aktiv bruk av dags- og ukeplaner er gode virkemidler til å gjøre hverdagen forutsigbar og oversiktlig. Når gruppen skal gå over til en ny aktivitet, bør hele gruppen samles før felles beskjeder blir gitt.

Aktiv bruk av dags- og ukeplaner bidrar til å gjøre hverdagen forutsigbar og oversiktlig. Ved overgang til en ny aktivitet bør gruppen samles før beskjeder gis.

Det er ofte lite som skal til før pedagogen har skapt den strukturen og forutsigbarheten som er nødvendig, men det krever en tydelig ledelse og at man har tenkt igjennom potensielt utfordrende situasjoner på forhånd.

Barnehagen bør bli veiledet i organisatoriske tilretteleggingstiltak, og skolen bør spørre om bistand til dette. Dersom PP-tjenesten ikke har kompetanse til å gi slik veiledning, kan man søke Statped om bistand.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!