Sjekkliste - hørselshemmede

Sjekklister for fysiske rammer, de voksnes ansvar og hva den unge selv kan gjøre for å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Sjekklister for de fysiske rammene

Støyforhold

 • demping, som for eksempel tennisballer under stolbena
 • matter på bord
 • plasser eleven nærme lydkilden
 • sørg for gode lytteforhold i alle sammenhenger
 • unngå bakgrunnsstøy
 • lydregulering av rom
 • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
 • avstand til støykilder

Lysforhold

 • gode lysforhold
 • plassering slik at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys)

Organisering

 • plassering slik at eleven ser ansiktene til de andre elevene
 • sitte i hestesko kan være en god løsning
 • grupperom til individuelt arbeid
 • grupperom til gruppearbeid
 • grupperom til spesialundervisning

Sjekklister for den voksne

Bruk av teknisk utstyr

 • bruke det tekniske utstyret konsekvent
 • sørge for at alle elevene bruker det tekniske utstyret
 • sørge for at ingen skaper ubehag med det tekniske utstyret

Rutiner

 • god struktur på undervisningen
 • ha utfyllende, skriftlige planer slik at eleven har mulighet til å forberede seg
 • ha skriftlige, utfyllende planer slik at foreldre kan bidra
 • sørge for tett samarbeid med hjemmet
 • sørge for å fange opp misforståelser før de utvikler seg til konflikter

Elevinvolvering

 • ha tydelige temaskifter
 • ha tydelig styring av samtalen – gi eleven tid til å oppdage hvem som snakker
 • ha tydelig styring av samtalen – eleven må vite når og hvordan han/hun kan ta ordet
 • bruke tegnspråk, norsk med tegnstøtte eller norsk - avhengig av hva som er aktuelt for eleven
 • ha blikkontakt med eleven
 • ha ansiktet vendt mot eleven når den voksne snakker
 • gjøre avtale om hvordan eleven kan signalisere når noe er uklart

Visualisering

 • visualisering av fagstoffet ved å bruke konkreter, bilder og film 
 • når fagstoffet etter hvert blir mer omfattende, er visualisering minst like viktig som før
 • visualisering må være tilpasset aldersgruppen

Tips til eleven er å

 • være åpen om hørselstapet sitt
 • være åpen om hva som hjelper
 • redusere bakgrunnslyd
 • plassere seg nær lydkilden
 • sitte rett foran den som snakker
 • ha øyekontakt
 • snakke passe høyt
 • spørre om igjen hvis noe er uklart

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!