Sjekkliste - hørselshemmede i grunnskolen

 • Senest høsten før barnet skal begynne på skolen, er planlegging av skolestart satt i gang.
 • Lokalene er tilrettelagt fysisk og teknisk.
 • Pedagogiske tilretteleggingstiltak er vurdert og eventuelt avklart med eleven eller de foresatte.
 • Gruppestørrelse er vurdert både generelt og spesifikt i forhold til enkeltfag.
 • Gruppesammensetningen er vurdert.

Skoler som har elever som får opplæring i og på tegnspråk:

 • Skolen har kvalifisert personale.
 • Skolen har det tekniske utstyret som kreves for å undervise etter læreplanene til § 2-6.
 • Skolen, i samarbeid med de foresatte, har fordelt de ekstra årstimene som følger av § 2-6.

Spesialundervisning

 • Elevens utbytte av den ordinære opplæringen er kartlagt og vurdert.
 • Skolen har det tekniske utstyret som kreves for at eleven skal ha forsvarlig utbytte av undervisningen.
 • Det foreligger en individuell opplæringsplan som følger vedtaket om spesialundervisning.
 • Tilbud i skolefritidsordningen ut over fjerde trinn er vurdert.
 • Behov for tilretteleggingstiltak på eksamen er vurdert.
 • Det er utnevnt en konkret kontaktperson på skolen som har ansvar for overgangen mellom skoleslag.
 • Det er utnevnt en konkret kontaktperson på skolen som skal bistå eleven med god rådgiving i forkant av videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!