Underveis- og sluttvurdering for blinde og sterkt svaksynte

Skolen bør utarbeide planer for elevens opplæring etter opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10.  En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. Ferdigheter som prioriteres, kan være formulert som elevens mål. Planene bør evalueres hvert år eller oftere fordi elevens behov endrer seg over tid.

Mål, ferdighetsbeskrivelser og nivå som omtales her, kan være grunnlag for individuelle planer for å utvikle ferdigheter.

All vurdering som foregår underveis i opplæringen er underveisvurdering. Den skal være et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at elever og lærlinger øker kompetansen sin i fag. Eleven skal delta aktivt i vurderingene av eget arbeid, egen kompetanse og egen utvikling av ferdighetene. Halvårlige underveisvurderinger bør være skriftlige. Elevene skal ikke ha vurdering med karakter i disse ferdighetene, verken ved underveisvurdering eller sluttvurdering.

Det eleven oppnår av mål og teknikker, kan for eksempel vurderes som «mestret», «delvis mestret» eller «ikke mestret». Det er også mulig å fokusere på graden av selvstendighet ved å dele inn i kategorier som «mestret uten hjelp» og «mestret med litt hjelp».

Underveisvurderingene bør være en del av grunnlaget for å kartlegge om eleven har tilstrekkelige ferdigheter til å gå fra et nivå til et annet innenfor et tema, og for opplæringen i nye ferdigheter. 

Les mer om god vurderingspraksis

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!