Hjem-skole-samarbeid - blinde og sterkt svaksynte

Foreldrene er en viktig ressurs for elevens motivasjon, utvikling og læringsutbytte. Det er viktig å etablere god kontakt med hjemmet for å kunne gi synshemmede elever et best mulig tilrettelagt opplæringstilbud. 

Ifølge opplæringsloven § 13-3d har kommunene og fylkeskommunene plikt til å sørge for samarbeid med foreldrene til elevene.

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer og skape læringsresultater som blant annet fører til at flere fullfører videregående opplæring. Skolen skal gjennom hele opplæringsåret holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige. Dette fremgår av forskrift til opplæringsloven, kapittel 20.

En blind eller sterkt svaksynt elev kan ha rett til opplæring i å ta seg fram i hjemmemiljøet. Slik opplæring forutsetter samarbeid med elevens foreldre.

Les mer om hjem-skole-samarbeid 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!