Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen

Veileder for deg som jobber med barn med behov for ASK i barnehagen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges meining av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!