Fysisk tilrettelegging for elever med behov for ASK

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger. Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel.

Ansvar for elevens utstyr

For elever som har behov for teknisk og fysisk tilrettelegging, vil ansvaret for at eleven har utstyr, kunne være delt mellom skolen og folketrygden (NAV Hjelpemiddelsentral). I avgjørelsen av om ansvaret faller inn under skolen eller folketrygden er det viktig å foreta en sondering mellom ulike nivå av tilrettelegging eller tilpasninger. En del av elevene vil også ha behov for tilrettelegging for syns- og/eller hørselsvansker.

Hva skolen har ansvar for

Skolen har ansvar for ordinært utstyr som vanlige bord og stoler og standard utstyr med tilpasningsmuligheter, for eksempel enkle kontorstoler med armlener og reguleringsmuligheter for sete og rygg, høyderegulerbart bord og lignende.

Hva folketrygden har ansvar for

Folketrygden har ansvar for Spesialutstyr og ergonomiske tilpasninger av noe mer omfattende karakter. For eksempel utstyr som er tilpasset i en slik grad at det ikke kan brukes av andre elever eller at tilpasningene må anses overflødige ut fra øvrige elevers behov.

Kommunikasjonshjelpemidler

Disse kan innvilges etter søknad til folketrygden. NAV Hjelpemiddelsentral vurderer hvilken type hjelpemidler som er best egnet, og låner ut hjelpemidlene etter begrunnet søknad.

Andre samarbeidspartnere med tanke på utstyr

Kommunal ergo- og fysioterapeut

Kommunal ergo- og fysioterapeut er viktige samarbeidspartnere for skolen i den tekniske og fysiske tilretteleggingen. For spesialutstyr skjer denne tilretteleggingen i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral. 

Tilpasning av utstyr kan være krevende

For noen elever er tilpassing av utstyr for betjening av talemaskin og datamaskiner svært krevende. Jo større de motoriske vanskene er, dess større krav settes det også til forståelse for å kunne bruke utstyret. Dette stiller høye krav til pedagogisk personale og samarbeidspartnere. Samspillet mellom eleven, teknologien og den fysiske tilretteleggingen henger tett sammen. I de mest kompliserte tilfellene er dette et fagområde der alle instansene som har med kommunikasjon og læring å gjøre, bør samarbeide.

Viktige samarbeidsparter når det gjelder tilpassing av utstyr kan være 

 • familien
 • skolen
 • ergo- og fysioterapeut
 • NAV Hjelpemiddelsentral
 • habiliteringstjenesten
 • Statped
 • NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

Forutsetninger for bruk av talemaskin og datamaskin

For at elever med motoriske vansker skal kunne bruke styringssystemet til talemaskinen og datamaskinen må elevene ha

 • en god utgangsstilling
 • fungerende utstyr og programvare
 • riktig styringssystem ut fra sine motoriske forutsetninger
 • en forståelse av hvordan styringssystemet skal brukes
 • oppgaver i programmet som er tilpasset deres utviklingsnivå

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!