Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

Veileder for deg som har eller skal ha elever med behov for ASK i skolen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

Tilrettelegging og kartlegging

Ressurser hos Statped

På statped.no vil dere finne mer om ASK.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!