5. Elever som tar samisk språk i grunnopplæringen

Samisk språk i grunnskolen

Skoleåret 2012/13 var det totalt 2 126 elever i grunnskolen som tok samisk språk. Det er en liten nedgang fra forrige skoleår. Antall elever i nordsamisk går ned, mens antall elever som tar sørsamisk og lulesamisk gikk noe opp sammenlignet med forrige skoleår. Samlet sett tar over 90 prosent av elevene som velger samisk språk, nordsamisk.

Antall elever med samisk i grunnskolen har sunket de fem siste skoleårene. Andelen elever i grunnskolen som velger samisk har sunket fra 0,41 prosent i 2008/09 til 0,35 i 2012/13.

Alle tall fra grunnskolen er hentet fra GSI.

Tabell 1. Antall og andel elever i grunnskolen med samisk

År

2008/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Antall elever som tar
samisk språk

2517

2336

2260

2153

2126

Andel elever som tar
samisk

0,41

0,38

0,37

0,35

0,35

Nordsamisk

2339

2158

2073

1987

1933

Sørsamisk

101

97

90

94

95

Lulesamisk

77

81

97

72

98

Figur 1. Antall elever i grunnskolen som tar samisk fordelt på de ulike samiske språkene

Figur 1 Antall elever i grunnskolen som tar samisk fordelt på de ulike samiske språkene 

44 prosent av elevene som valgte samisk tok samisk som førstespråk i 2012/13. Det var omtrent like mange som tok samisk som andre- og tredje språk.

 

Tabell 2. Antall elever i grunnskolen med samisk som første- og andrespråk

År

2008/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Totalt

2517

2336

2260

2153

2126

Førstespråk

1043

1010

975

940

930

Andrespråk

Samisk 2

677

628

645

598

567

Andrespråk

Samisk 3

797

698

640

615

629

 

Figur 2. Andel elever i grunnskolen med samisk som første- og andrespråk. 2012/13.

Figur 2. Andel elever i grunnskolen med samisk som første- og andrespråk. 2012/13.

 

Det er færre elever som tar samisk på ungdomstrinnet enn det er på barneskolen. Andelen elever som velger samisk er også jevnt over lavere på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet.

 

Tabell 3. Antall og andel elever i grunnskolen som tar samisk språk etter trinn. 2012/13.

Trinn

Antall elever som tar samisk

Antall elever i grunnskolen

Andel elever som tar samisk

Trinn 1

232

61946

0,4

Trinn 2

233

60373

0,4

Trinn 3

240

60569

0,4

Trinn 4

196

60044

0,3

Trinn 5

226

58943

0,4

Trinn 6

211

60262

0,4

Trinn 7

237

62856

0,4

Trinn 8

194

63044

0,3

Trinn 9

178

62522

0,3

Trinn 10

179

64280

0,3

Sum 1.-10. årstrinn

2126

614839

0,3

Samisk språk i videregående opplæring

Antall elever i videregående opplæring som tar samisk har steget jevnt hvert skoleår siden innføringen av Kunnskapsløftet (høsten 2007) og frem til 2011/12. Skoleåret 2012/13 var det en nedgang i antall elever som tar samisk i videregående opplæring for første gang på flere år. Også andelen elever som velger samisk gikk ned fra forrige skoleår. Andelen elever i videregående opplæring som tar samisk er 0,2 prosent i 2012/13. Andelen elever som tar samisk språk er lavere i videregående opplæring enn i grunnskolen.

Alle tall fra videregående opplæring er hentet er fra elevers fagvalg, per 01.10 det aktuelle skoleåret.

Tabell 4. Antall og andel elever i videregående opplæring som tar samisk

År

2008/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Antall elever

341

369

433

473

416

Andel elever

0,19

0,21

0,24

0,26

0,22

  

Tabell 5. Antall elever i videregående opplæring som tar samiske fordelt på de samiske språkene. 2012/13

 

2012/13

Totalt

416

Nordsamisk

386

Sørsamisk

18

Lulesamisk

12

 

Figur 3. Andel elever i videregående opplæring som tar samisk fordelt på de samiske språkene. Figur 3 Andel elever i videregående opplæring som tar samisk fordelt på de samiske språkene

 

93 prosent av elevene som tar samisk i videregående opplæring tar nordsamisk. Det er henholdsvis 4 og 3 prosent av elevene som velger sørsamisk og lulesamisk.

Det er flest elever som tar samisk som førstespråk, 57 prosent av elevene velger dette. 43 prosent av elevene som tar samisk velger samisk som andrespråk. I 2012/13 sank antall elever med samisk språk i videregående opplæring. Nedgangen i elevtall gjaldt både samisk som første- og andrespråk.

 

Tabell 6. Antall elever i videregående opplæring med samisk som første og andrespråk.

År

2008/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Totalt

341

369

433

473

416

Samisk som førstespråk

189

215

248

267

236

Samisk som andrespråk

152

154

185

206

180

 

Figur 4. Andel elever i videregående opplæring etter samisk som første og andrespråk. 2012/13.

Figur 4 Andel elever i videregående opplæring etter samisk som første og andrespråk. 2012/13.

 

Tabell 7. Antall og andel elever i videregående opplæring som tar samisk språk etter trinn. 2012/13.

 

Førstespråk

Andrespråk

Sum første- og andrespråk

Andel elever som tar samisk i vgo

Vg1

88

74

162

0,22

Vg2

82

55

137

0,21

Vg3

66

51

117

0,25

Alle trinn

236

180

416

0,22

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!