4. Forskning Kunnskapsløftet samisk

Det er gjennomført forskning knyttet til Kunnskapsløftet samisk. Hovedfunnene kan oppsummeres slik:

Forskerne finner så langt få endringer i opplæringen før og etter innføringen av Kunnskapsløftet - samisk. Forskerne viser at skolene fortsatt har for dårlige rammer til å gjennomføre en likeverdig opplæring for de samiske elevene. 

Geografiske forskjeller gir ulike forutsetninger. Elever som bor i samiske kjerneområder, får bedre støtte fra miljøet utenfor skolen når det gjelder samisk språk og kultur, enn elever utenfor. Elevene i samiske kjerneområder har dermed bedre forutsetninger for å få en likeverdig opplæring. Befolkningen i Finnmark har også bedre kunnskap om samiske elevers rettigheter enn ellers i landet.  

Læreplaner for fag i Kunnskapsløftet - samisk var forsinket og skapte utfordringer for implementering på skolene. Etterutdanningstilbudet i de samiske læreplanene kom sent i gang, og forskerne peker på manglende læremidler og ressurser for samiske elever.  

Mange skoler har problemer med å rekruttere lærere som har pedagogisk, faglig og samiskspråklig kompetanse. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!