3. Læremidler

Sametinget har ansvar for utvikling av samiske læremidler. 

Sametinget har ansvar for å definere målsettinger, strategier og tiltak for virkemidler til utvikling av læremidler gjennom planverk og årlige budsjetter.

Sametinget har ansvar for tildeling av midler og oppfølging og kontroll av virkemiddelbruken i henhold til lovverk, regler og retningslinjer.

Arbeidet med læremidler tar utgangspunkt i Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012.

Lenke til Sametingets side om læremidler 

Utviklingen av nettstedet Ovttas  ble lansert i september 2011 for å gjøre læremidler tilgjengelig på nettet. Tjenestene på nettstedet er tatt vel i mot av målgruppene.
 
 

 

 


 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!