Samisk som andrespråk

Samisk som andrespråk består av tre læreplaner.

Samisk som andrespråk, samisk 2 er for elever som starter med opplæring i samisk fra 2. klasse. Samisk 2 gir høyest språkkompetanse av de tre læreplanene som omfattes av samisk som andrespråk. Planen har kompetansemål på tilsvarende trinn som de fleste andre fag

Samisk som andrespråk, samisk 3 er for elever som velger å starte med opplæring i samisk underveis i grunnopplæringen. Samisk 3 er derfor strukturert i nivåer, men med en raskere progresjon enn samisk 2 for å kunne avslutte på samme tid og samme trinn som elever som følger opplæring i samisk 2:

  • Standpunktvurdering etter nivå 3 tilsvarer sluttvurdering etter 10. trinn.
  • Standpunktvurdering etter nivå 4 tilsvarer sluttvurdering etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Standpunktvurdering nivå 6 tilsvarer Vg3 studieforberedende utdanningsprogram.
  • Standpunktvurdering etter nivå 5 og 6 tilsvarer Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

Samisk som andrespråk, samisk 4 er for samiske elever som velger å starte med opplæring i samisk i videregående skole. Samisk 4 har kompetansemål på hvert trinn og gir sluttvurdering etter Vg2 YF og etter Vg3 / påbygg, med tilsvarende nivå som læreplanen i fremmedspråk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!