8. Barnehagens arbeidsmåter

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Personalet skal

 • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
 • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning
 • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
 • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
 • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter
 • arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng
 • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan legger vi til rette for varierte arbeidsmåter i vår barnehage?
 • Tar vi utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid? For eksempel ved valg av tema og prosjekter?
 • Hvordan sørger vi for at barns medvirkning blir ivaretatt?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!