Kvaliteten på rådgivingen

Kvalitetsheving av rådgivingen må ha eleven i fokus og bidra til at elevens rettigheter til rådgiving i skolen er ivaretatt i tråd med regelverket. Noen sentrale forhold er av spesielt stor betydning for et godt tilbud.

1. Tilgjengelighet og utbytte

Tilgjengelig

Retten til rådgiving skal være kjent for foreldre og elever, og tilbudet skal være tilgjengelig på skolen.

Elevens utbytte

Gjennom skolens rådgiving skal elevene få informasjon, opplæring og veiledning slik at de finner seg godt til rette på skolen og kan gjøre gode valg for seg selv og for sin fremtid.

2. Organisering, ledelse og utvikling

For at skolen skal kunne oppfylle elevens rett til nødvendig rådgiving, må rådgivingen være 

  • hele skolens ansvar
  • en integrert del av skolens virksomhet
  • forankret hos skoleeier og i ledelsen
  • i tett kontakt med lokalt arbeidsliv, skolehelsetjenesten og andre relevante aktører
  • en del av skolens arbeid med kvalitetsutvikling

Rådgivningen kan foregå både individuelt og gruppevis. Elevens behov og ønsker skal avgjøre hvilken rådgivningsform som blir brukt. Skoleeier kan ikke tilby bare gruppevis rådgivning.

Rådgiving er også relevant som emne i mange fag i skolen. Det er også innført nye fag i grunnopplæringen, som skal bidra til å styrke elevenes kompetanse til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. 

3. Kompetanse

Skolen bør ha både bredde- og spisskompetanse i rådgiving. I tillegg bør skolen ha systemer for å nyttiggjøre seg ekstern kompetanse.

Udir har utviklet anbefalte kompetansekrav og veiledende kompetansekriterier for personale som skal utføre rådgivingsoppgaver i skolen. 

Videreutdanning for lærere

Rådgiving inngår i det etablerte systemet for etter- og videreutdanning for lærere og rådgivere. Fra 2012 er det spesielt vektlagt at utdanningen skal gi kompetanse knyttet til kjønnsutradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og det flerkulturelle perspektivet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!