Krigen i Ukraina: Ivareta et godt barnehage- og skolemiljø

Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. Krigen i Ukraina kan skape nye utfordringer for miljøet i barnehage, skole og SFO. Personalet må være ekstra oppmerksomme på hvordan barn og unge kan reagere.

Barn og unge med tilknytning til Ukraina og nabolandene vil være sterkt berørt av krigen. Flere barn og unge med russiske foreldre eller russisk opprinnelse har fortalt at de opplever hets på grunn av krigen i Ukraina. Det er viktig at ansatte i barnehage, skole og SFO understreker at det er politikerne som har ansvaret for krigen, og ikke russiske barn eller voksne.

Alle barn og unge skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Dette er helt uavhengig av hvor barn eller foreldre opprinnelig kommer fra. Det er viktig at barn og unge møter den samme trygge, gode og forutsigbare hverdagen.

For at barn og unge skal ha det trygt og godt er det viktig at ansatte

  • er ekstra oppmerksomme på hvordan barn og unge har det
  • møter uønsket atferd, som krenkelser og hets, på en måte som bidrar til refleksjon, innsikt og godt miljø for alle
  • er bevisste på barn/unge som kan trenge mer støtte enn andre, og samarbeider med hjelpetjenester der det er behov
  • har god dialog med foreldrene, særlig de som er direkte berørt av krigen
  • setter av god tid til å snakke med barn og unge om krigen, særlig når de selv tar initiativ til det
  • er oppmerksomme på at digitale hendelser og inntrykk kan gjøre barna ekstra sårbare
  • legger til rette for felles opplevelser og aktiviteter som kan skape tilhørighet, fellesskap og vennskap